Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
65741 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Z domu niewoli powieść współczesna w dwóch tomach. Kartka z naszego życia pod zaborem Rosji, t. I—II. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. M. Schmitta i Sp., 1898,
26653 Domu (Z) niewoli. Z Domu niewoli,
26654 Domu (Z) niewoli. Z Domu niewoli, i ze świata, powieści oryginalnie napisane. Z rycinami kolorowanemi. Warszawa, 1875,
2841 Antonowiczówna Janina. Z dumań wieczornych, zbiór wierszy i prozy, drugi nakł. Sambor, staraniem autorki i redak. Roczników Samborskich, druk. Szwarca i Trojana, 1886,
8429 Bogusławska Maria (1868—1929). Z dworów i chat, 15 powiastek dla dzieci od 8—12 lat. Warszawa, nakł. K. Treptego, druk. St. Niemiry Synów, (1900),
95209 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z dyecezyi mińskiej Parafia Swojatycze — Darewo. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1896),
95207 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z dyecezyi mińskiej. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1893),
95208 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z dyecezyi mińskiej. (Parafia kojdanowska). (Odb. z Kuryera Poznańskiego, 1891),
45750 Hirschfeld Herman. Z dziada na wnuka. Powieść z czasów Medyceuszów. Podług oryginału niemieckiego opracował ks. Apolinary Tłoczyński. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1881,
3483 Askenazy Szymon (1867–1935). Z działalności ministra Lubeckiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1897,
76037 Jabłoński Antoni Jasieńczyk. Z dziedziny estetyki: Co jest logiką w architekturze. Studyum. Skreślił ..., architekt. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
239 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z dziedziny hodowli koni (broszura polemiczna). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
14624 Chodecki Władysław dr (ur. 1855). Z dziedziny hygieny: Jak zapobiegać chorobom nerwowym. (Nadb. z Ateneum). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1886,
92482 Kępiński Michał (1852—1911). Z dziedziny oftalmologii. I. Zapalenie łącznicy przez D-ra med. ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. Maryi Ziemkiewicz, 1889,
51821 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Z dziedziny prawa międzynarodowego prywatnego. Konferencya w Hadze z września 1893 r. (Odb. z t. XXXII Rozpraw Wydziału Historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1894,
11304 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). Z dziedziny przyrody i przemysłu, pogadanki z młodymi przyjaciółmi. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. J. Filipowicza, 1892,
109941 Carey Anna. Z dziedziny przyrody, życiorysy: Kawałka Węgla, Ziarnka Soli, Kropli Wody, Ułamka zardzewiałego Żelaza i Bryłki Krzemienia przez ... Przełożyła z angielskiego Anastazya Dzieduszycka. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1877,
69036 Gosiewski Władysław (1844—1911). Z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa: I. Określenia i zasady. (Odb. z Wiadomości Matematycznych). Warszawa, 1900,
23120 Danielewicz Adam Bolesław (1846—1935). Z dziedziny statystyki matematycznej. Napisał ... magister nauk matematyczno-fizycznych b. Szkoły głównéj warszawskiéj. Warszawa, wyd. z zapomogi Kasy Pomocy im. Mianowskiego, druk. Noskowskiego, 1884,
60555 Dziedziny. Z Dziedziny sztuki drukarskiej (Warsz., 1778—1879),
59774 Dybowski Benedykt (1833—1930). Z dziedziny teoryi rozwojowych. Przez... (Odb. z Kosmosu). B. m. (Lwów), 1895,
64200 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Z dzieiow polskich zabawa historyczna w sposobie loteryi ułożona przez Jozefa Gackiego. Warszawa, nakł. i druk. A. Brzeziny, 1827,
106117 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Z dziejów cywilizacyi starożytnej. Odb. z Kwart. Historycz. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1891,
81852 Jezierski Michał (1811—1891). Z dziejów dawnej Polski. Studium historyczne przez ... Warszawa, (Gebethner i Wolff), druk. Emila Skiwskiego, 1882,
27015 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Z dziejów liberalizmu w Rosyi. Przez... Z rosyjs. przeł. Iwan Franko. (Odb. z Kuriera Lwowskiego). Lwów, Druk. Polska, 1889,
9447 Bostel Ferdynand (1860—1935). Z dziejów malarstwa lwowskiego. Odb. z V tomu Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. Zesz. III. Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1893,
8409 Boguski Józef Jerzy (1853—1933). Z dziejów nauki. Odczyt publiczny miany w sali Resursy Kupieckiej w dniu 29 stycznia 1880 roku, przez... Warszawa, Skład gł. w księg. D. T. Heinricha, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
33258 Falkenhorst C. Z dziejów odkrycia Ameryki, opowiadanie historyczne, przełożył z niemiec. Karol Jurkiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1893,
10951 Brückner Aleksander (prof. Uniw. Berlińskiego; 1856—1939). Z dziejów różnowierców polskich. (Nadb. z Ateneum, 1898, t. 1, z. 2),
60617 Dziejów (Z) ruchu. Z Dziejów ruchu robotniczego w Anglii. Zeszyt 1. O stosunkach społecznych w Anglii wogóle. Warszawa, 1897,