Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
4579 Bączalski Edmund. Początki arytmetyki ogólnej według planu lekcyjnego dla szkół realnych z r. 1872 ułożył... nauczyciel szkół realnych. Cz. II. Dział III. Na 4 klasę realną. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. A. J. O. Rogosza, 1875,
4578 Bączalski Edmund. Nauka rachunków w szkole ludowéj, osnuta sposobem obrazowym i przywodzącym na tle ćwiczeń i zadań praktycznych, zestawionych metodycznie i zastosowanych do metrycznego układu miar przez ... nauczyciela szkół realnych. Część I (dla pierwszej i drugiej klasy szkół ludowych, z 11 drzewor. w tekście). Z osobno wydanym „Przewodnikiem metodycznym". Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. K. Pillera, 1875,
4577 Bączalski Edmund. Kalendarz dla nauczycieli i wykształceńszych stanów kraju naszego na r. 1879, opracował ... profesor wyższej szkoły realnéj w Stanisławowie. Stryj, nakł. autora, druk. A. Müllera i Syna, 1878,
4576 Baczakiewicz Feliks Wład. Św. p. Konstanty Pietruski z Rudy. Wspomnienie pośmiertne. Kraków, nakł. autora i innych serc wdzięcznych, druk. W. Korneckiego, 1886,
4575 Baczakiewicz F. Herders paedagogische Grundsätze von ... Professor am K. K. Obergymnasium zu Jasło. Jasło, Buchdruckerei von L. D. Stoeger, 1879,
4574 Baculard D'arnaud Fr. Th.,
4573 Bacuez Ludwik ks. sulpicjanin (1820— 1892). Podręcznik wakacyjny dla użytku seminarzystów i młodych kapłanów, z 9go wydania francuskiego opracował i przetłómaczył ks. Roman Rembieliński. Warszawa, nakł. tłómacza, Gebethner i Wolff, druk. Sierpińskiego, 1894,
4572 Bacon Franciszek (1561—1626),
4571 Bačkora Józ.,
4570 Baeckmann J. Worte am Grabe des wirklichen Staatsraths Heinrich von Lichtenstein gesprochen von... am 9 December 1869. Warschau, Druck. J. Tomaszewski, 1870,
4569 Backherrn Karl,
4568 Backhaus Alexander (1865—1927). Ueber landwirtschaftliche Verhältnisse der Provinz Posen. Von ... (Berichte des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Königsberg i Pr. Herausgegeben von Prof. Dr. Backhaus. IV.). Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1899,
4567 Baecker Lucjan,
4566 Backe Ludwik. Die Kredit-Verhältnisse der kleineren Landwirte in Grossherzogthum Posen. Berlin, Posen u. Bromberg, Ernst S. Mittler, 1846,
4565 Back Hermann Leo. Oesterreich und die polnische Frage. Wien, Verl. v. Herm. Markgraf, 1863,
4564 Baeck A. Zadania arytmetyczne dla szkół elementarnych przez ... nauczyciela przy Gł. Sem. Naucz. w Poznaniu. Zesz. I. Poznań, nakł. E. S. Mittlera, czcionkami W. Deckera i Sp., 1847,
4563 Baeck A. Kleine Schulgeographie. Heimatskunde der Provinz (Grossherzogthum) Posen nebst einer Specialkarte. Schleswig, Verlag der Schulbuchhandlung, 1869,
4562 Baeck A. Rozwiązanie do 1 zeszytu zadań arytmetycznych dla szkół elementarnych przez... Nauczyciela przy Głównem Seminaryum naucz. w Poznaniu. Poznań, E. S. Mittler, 1847,
4561 Baeck A. Die Provinz oder das Grossherzogthum Posen in geographischer, statistischer und topographischer Beziehung. Nach den neuesten meist ämtlichen Nachrichten bearbeitet von... Berlin, Posen und Bromberg, Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler, 1847,
4560 Baeck A. Heimatskunde der Provinz Posen, nach der neuen Ortographie revidierte Ausgabe. Königsberg, Bon's Verlag, 1882,
4559 Bacilly Pierre. L'empire du Rhin et le retablissement de Pologne. Paris, Dentu, 1860,
4558 Bacillus mesentericus vulgates,
4557 Bachtiarow Anatolij Aleksandrowicz. Iwan Fiedorow, pierwyj russkij knigopieczatnik, istoriczeskij oczerk. St. Pietierburg, tipogr. J. Jewdokimowa, 1895,
4556 Bachström Jan Fryder. (1686—1742).
4555 Bachström Jan Fryder. (1686—1742). Sztuka Pływania albo wynalazek, za pomocą którego po rozbiciu się okrętu uchronić się można od zatonienia i w potrzebie przeprawić całe wojsko z bronią w ręku przez najszérszą rzekę, napisana w języku franc. przez... Med. Dr. i jeneral. fabryk J. O. X. Radziwiłłowéj kanclerzyny w W. X. L. dyrektora r. 1741, a z francuz. na polski język z niektóremi poprawami przełożona przez X. Sallustyusza Bułhakowskiego Bazyliana. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1808,
4554 Bachorza (rzeka i bagno),
4553 Bachner Adolf. Ważność hodowli drobiu. Odb. z Gazety Rolniczej. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1884,
4552 Bachmatowicz Kazimierz (litograf; 1808—1837). Souvenir pittoresque, des petits ouvrages de J.(Jean) Rustem recueillis et lithographies par son élève... Wilno, lit. Klukowskiego, 1837,
4551 Bachmatowicz Kazimierz (litograf; 1808—1837). Przypomnienie Wilna. Lito-grafowane przez... w Wilnie, litografia Oziębłowskiego, 1837,
4550 Bachmann W.