Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3148 Arcybractwo. Arcybractwo Męki pańskiej przy krak. kościele Franciszkanów,
3147 Arcybractwo. Arcybractwo Matki Boskiéj Anielskiéj ustanowione w kaplicy kościoła parafialnego w Puwurwill w pobliżu Tuluzy we Francyi. Tarnów, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1873,
3146 Arcybractwo. Arcybractwo Najświętszego Konania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zaprowadzone kanonicznie w kościele XX. Misyonarzy na Kleparzu w Krakowie dnia 4-go lutego 1896 r. Kraków, nakładem prowinc. zarz. Arcybractwa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
3145 Arcybiskupi. Arcybiskupi i biskupi monarchii austryackiej wszystkim wiernym swych dyecezyi pokój i błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie Panu Naszym! (Dod. do Czasu, nr 137, z d. 18 czerwca 1890 r.). Kraków, nakł. Kuryi Książęco-Biskupiej, druk. Czasu, 1890,
3144 Arcybiskupi. Arcybiskupi i Biskupi Austryi w Wiedniu zgromadzeni, wiernym swoich dyecezyi pozdrowienie i błogosławieństwo od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiedeń, 17 czerwca w trzecią niedzielę po świątkach 1849. Lwów, druk. Piotra Pillera,
3143 Arcybiskupi. Arcybiskupi i Biskupi austryaccy wiernym swoich diecezyi pokój, pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie Panu naszym. Kraków, nakładem Kuryi Arcybiskupiej o. ł. we Lwowie, druk. Czasu, (1897),
3142 Arcybiskupi gnieznieńscy,
3141 Arcybiskup paryzki. List pasterski (1851),
3140 Arctowski Henryk (1871–1958). Versuche über die Flüchtigkeit der roten Phosphors. Mit 4 Figuren im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Tamże [Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig,], (1896),
3139 Arctowski Henryk (1871–1958). Vorläufige Untersuchungen über die Hydrolyse der wässerigen Lösungen des Quecksilberchlorids. (Nadb. z Zeitschr. für anorg. Chemie). Tamże [Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig,], (1895),
3138 Arctowski Henryk (1871–1958). Untersuchungen über die Verdampfungsgeschwindigkeit der Quecksilberhaloidsalze: ein Beitrag zur Kenntnis der Löslichkeit fester Körper in Gasen. Mit 3 Figuren im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Tamże [Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig,], (1896),
3137 Arctowski Henryk (1871–1958). Untersuchungen über die Sublimationsspannungen des Jods. Mit 2 Figuren im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Tamże [Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig,], (1896),
3136 Arctowski Henryk (1871–1958). Untersuchungen über die Löslichkeit beim Erstarrungspunkte der Lösungsmittel. Mit 4 Figuren im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Tamże [Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig,], (1896),
3135 Arctowski Henryk (1871–1958). Über die doppelte Umsetzung bei gasförmigen Körpern. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von Leop. Voss, Druck von Metzger et Wittig in Leipzig, (1895),
3134 Arctowski Henryk (1871–1958). Quelques remarques sur l'intérêt qu'offre pour la géologie l'exploration des régions antarctiques. (Odbitka z Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie & d'Hydrologie). Bruxelles, impr. Polleunis et Ceuterick, (1896),
3133 Arctowski Henryk (1871–1958). Recherches préliminaires sur l'hydrolyse des dissolutions acqueuses du chlorure mercurique. (Nadbitka z Bulletin de l'Académie Royale de Belgique). Bruxelles, F. Hayez, 1895,
3132 Arctowski Henryk (1871–1958). Rapport préliminaire sur les recherches océanographiques de l'expédition antarctique belge. (Odb. z Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique). Bruxelles, impr. Hayez, (1899),
3131 Arctowski Henryk (1871–1958). Observations sur l'intérêt que présente l'exploration géologique des terres australes. (Nadb. z Bulletin de la Société Géologique de France). Lille, impr. Le Bigot fr., 1895,
3130 Arctowski Henryk (1871–1958). Observations sur l'aurore australe faites pendant l'hivernage de l'expedition antarctique belge. (Odb. z Ciel et Terre). (Liège, 1900),
3129 Arctowski Henryk (1871–1958). Notiz über die Krystallisation des Broms. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von L. Voss, Druck von Metzger & Wittig in Leipzig, (1899),
3128 Arctowski Henryk (1871–1958). Notiz über künstliche Dendriten. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von L. Voss, Druck von Metzger & Wittig in Leipzig, 1896,
3127 Arctowski Henryk (1871–1958). Notice sur les aurores australes observées pendant l'hivernage de l'expédition antarctique belge. (Odb. z Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences). Paris, Gauthier-Villars imprimeur-libraire, (1900),
3126 Arctowski Henryk (1871–1958). Materyały do bibliografii prac naukowych polskich: Zestawienie treści 14tu tomów Pamiętnika fizyograficznego, 1881–1896. Bruxela, Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny, 1897,
3125 Arctowski Henryk (1871–1958). Materyały do bibliografii prac naukowych polskich, zebrane przez... dla Komitetu bibliograficznego Towarzystwa królewskiego londyńskiego. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1897,
3124 Arctowski Henryk (1871–1958). Zur Krystallographie des Quecksilberchlorids. Mit einer Figur im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von Leopold Voss, Druck von Metzger & Wittig in Leipzig, (1895),
3123 Arctowski Henryk (1871–1958). The Genealogy of the Sciences as the Basis of their Bibliography. (Nadb. z Natural Science). London, (1897),
3122 Arctowski Henryk (1871–1958). La généalogie des sciences. Quelques remarques sur la Bibliographie des Mémoires scientifiques et le Principe de la classification naturelle des sciences. (Odb. z Bulletin de l'Institut International de Bibliographie). Bruxelles, impr. Veuve Ferdinand Larcier, 1897,
3121 Arctowski Henryk (1871–1958). Über die Flüchtigkeit des Chromsäureanhydrides. Mit 1 Figur im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von Leopold Voss, (1895),
3120 Arctowski Henryk (1871–1958). Sur l'ancienne extension des glaciers dans la région des terres découvertes par l'expedition antarctique belge. (Odb. z Comptes Rendus des Sénces de l'Académie des-Sciences). Paris, Gauthier-Villars imprimeur libraire, (1900),
3119 Arctowski Henryk (1871–1958). Expédition antarctique belge. Rapport préliminaire sur les sondages de la „Belgica”. (Odb. z Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique). Bruxelles, impr. Hayez, (1899),