Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102829 Kościelisko.
102828 Kościeliska dolina.
102827 Kościelecki Wisław bp.
102826 Kościelecki Mir.
102825 Kościelecki Łukasz bp (1539–1597).
102824 Kościelecki Łucjan Alfons (1850–1907).
102823 Kościelecki Łucjan Alfons (1850–1907). Piosnka Wasyla Słowa Kościeleckiego Muzyka Michała Świerzyńskiego. Kraków, nakład i własność księgarni oraz składu nut S. A. Krzyżanowskiego, Wien, Musikaliendruckerei v. Jos. Eberle & Co, b. r. (ok. 1900),
102822 Kościelecki Lucjan.
102821 Kościelecki Janusz h. Ogończa, wojewoda sieradzki (ok. 1524–1564).
102820 Kościelecki Andrzej, wojew. poznański (ok. 1522–1565).
10282 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866). Leitfaden für den Unterricht in der Physik auf Gymnasien, Gewerbeschulen und höheren Bürgerschulen... 3 verbess. Aufl. Breslau, Verl. J. Max, 1834,,
102819 Kościelec (pod Proszowicami).
102818 Kościelec (koło Inowrocławia).
102817 Kościelec (koło Chrzanowa).
102816 Kościelec (szczyt w Tatrach).
102815 Kościelca (z) Wisław bp (zm. 1242).
102814 Kościelca (z) Janusz.
102813 Kościec.
102812 Kościatkowska W. Z., mylnie.
102811 Kościany (z) Maciej.
102810 Kościany (z) Maciej. Maciej z Kościany. Miracula S. Ioannis Cantii wydał Dr. Wojciech Kętrzyński. (Odb. z Monumenta Poloniae Historica t. VI). Lwów, nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1892,
10281 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866). Leitfaden beim Unterrichte in der Buchstaben-Arithmetik, Algebra und Kombinationslehre von... ordentl. Lehrer am Gymn. zu Gleiwitz. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Gleiwitz, gedr. bei G. Neumann, zu haben beim Verfasser und bei J. Max in Breslau, 1836,
102809 Kościański powiat.
102808 Kościaniak (pseud.).
102807 Kościan.
102806 Kosciałkowski Wł. ks., mylnie.
102805 Kościałkowski K.
102804 Kościałkowski Jan.
102803 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887).
102802 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Władysław Syrokomla. Studyum literac­kie przez ... (Wydawnictwa E. Orzeszkowéj i S-ki. VII). Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881,