Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
37842 Franko Iwan (1856—1916). Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej. Pamiętnik Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich. 1894. Tom I. Referaty i wnioski. Lwów, nakł. uczestników zjazdu, druk. Dziennika Polskiego, 1894,
17885 Czarkowski Ludwik (1855—1928). Wzajemny stosunek stanów na Podlasiu. Notatka etnograficzna. Osobne odbicie z Materyałów antropolog.-archeolog. i etnograf. T. I Dz. II. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1895,
27524 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Borawski Juliusz (1856—1933). Wzbudzona ambicja. Szkic dram. w 1 a.
97070 Kolankowski Antoni (1825—1881). Wzgardzona piosenka. Słowa A. Kolankowskiego. Muzyka S. Moniuszki. (Warszawa), Gebethner i Wolff, b. r. (1875),
63078 Erkert (D') R. Wzglad na istoriju i etnografiju zapadnych gubiernij Rossii. S otdielnym etnogr. atłasom. S. Pietierburg, tip. Doma Prizrienija Malolietnich Biednych, 1864,
107837 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Wzgląd na uczenije socyalistow ob obszczenii imuszczestw. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiemskago prawlenija, 1880,
27398 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bobrowski Wincenty (1832—1899). Wzięty na kawał. Kom. w 1 a.
8591 Bohusz Franciszek Ksawery Michał ks. (1746—1820). Wzmianka o najdawn. dziejopisach...,
14730 Chodźko Dominik Cezary (ok. 1800—1863). Wzmianka o życiu i pismach Kazim. Brodzińskiego, którą z zebranych w jedno wspomnień skreślił ... (Z X. Tomu dzieł Kazim. Brodzińskiego). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845 (tak na karcie tyt., na okł.: 1844),
10127 Braun Stanisław dr (1859—1922). Wzniecenie porodu przedwczesnego z powodu obrzęku płuc, następnie rozszerzenie szyjki macicznej balonem Brauna dla przyśpieszenia porodu, zejście pomyślne dla matki i płodu. Odb. z Przegl. Lekarsk. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
46613 Hohenlohe Carl. Wzniesienie Duszy Chrześcijańskiéy do Boga. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
46612 Hohenlohe Carl. Wzniesienie duszy do Boga pobożnego chrześcianina przez xięcia ... radcę duchownego biskupstwa Bambergskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
33339 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wzniesienie myśli do Boga (Warszawa, 1824 i n.);
46615 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli do Boga dla użytku pobożnych nowo-wydane. Warszawa, nakł. i druk. J. Wróblewskiego, 1826,
703 Adler Fryderyk Chrystian M. Wzniesienie myśli do Boga przed Komunią. Królewiec, Nakładem i drukiem Hartunga, (przed r. 1834),
46617 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli do Boga, czyli Wybór modlitw dla dzieci. Warszawa, druk. Piotra Baryckiego, 1836,
46616 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli ku Bogu dla oddania Mu czci w duchu i prawdzie czyli modły, rozmyślania i nauki dla dziatek katolickich. Warszawa, w Drukarni Kom. R. W. R. i O. P., 1830,
46618 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli ku Bogu, czyli Modły, rozmyślania i nauki dla dziatek katolickich, z niem. języka przerobione i drukiem odnowione. Częstochowa, 1845,
28371 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Frejd Karol. Wzorowa panna. Kom. w 3 a.
58674 Dubois Henryk Maria ks. (1801—1859). Wzorowy kapłan, czyli uwagi nad obowiązkami i cnotami kapłańskiemi oparte na słowach Pisma św., Soborów i Ojców kościoła, przez... byłego regensa Seminaryum w Coutances, przetłumaczył z 3ciej edycyi franc. ks. J. N. S. Kraków, W. Jaworski, 1869,
7465 Bland Jan. Wzory angielskiego pięknego pisania, sztychowane przez J. Howarda. Londyn, (około 1810),
17779 Czaki Anicet (członek Rady Budown. 1794—1840). Wzory budowli wiejskich na 24 tab. litogr. z wskazaniem zasad do oznaczenia ich obszerności i obrachowania kosztów, oraz z dodaniem nauki stawiania budowli z ubijanéj ziemi osobną tabl. litograf, objaśnionéj; z polecenia Kommissyi rządowéj Spraw wewnętrznych i polic. przez ... ułożone i przez Radę budowniczą Król. Polsk. przejrzane. Warszawa, 1830,
70542 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Wzory charakterów znajdujących się w drukarni Gröblowskiéj. Kraków, 1810,
108465 Koziański Antoni Bolesław. Wzory czcionek drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. Kraków nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1886,
15331 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Wzory do instrukcyi systematu rachunkowego tak szarwarku in natura, jako i funduszów szarwarkowych z dn. 1. Kwietn. 1820 r.,
34617 Fiett Ant. Wzory do rysowania figur. Poszytów II. Warszawa, Krakowskie Przedmieście, b. w. r.,
103918 Beilmeir L. Wzory do rysowania map ekonomicznych. Warszawa, 1821,
15332 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Wzory do szarwarków. Warszawa 18.?
76609 Jaeger de Jaxtthal Edward dr (professor; ur. 1783). Wzory druku do użytku lekarzy trudniących się chorobami ócz przez ... doktora medycyny i chirurgii, profesora okulistyki, primariusza oddziału I kliniki okulistycznej w Szpitalu Głównym w Wiedniu etc. etc. Wiedeń, w Drukarni Nadwornej, do nabycia w Księgarni L. W. Seidla i Syna, 1863 (tak na karcie tytułowej, na okładce: 1864),
38539 Fritsche. Wzory galeryi balkonowych, kanapek, kroksztynów i schodów żelaznych odlewanych w fabrykach żelaznych Wełdzierz i Maksymówka w cyrkule Stryjskim w Galicyi austryjackiej położonych. Wełdzierz, nakł. Fritsche Foltoński i Sp., litogr. I. Weinhalda w Warszawie, b. r. (ok. 1840),.