Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102991 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 11. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Niezadługo może Parafianie i Publiczność krakowska będą się mogli przekonać o postępie, jeśli nie o wykończeniu robót w prezbiteryum...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102990 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „10. Roboty w prezbiteryum kościoła Panny Maryi prowadzą się mimo spóźnionej pory dotąd bez przerwy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
10299 Brewiarzyk. Nowy Brewiarzyk Tercyarski,
102989 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „9. Biegli w rzeczach sztuki wiedzą, że jednem z najtrudniejszych zadań, jest restauracya starych a pięknych budynków...”). (Odb. z Czasu), (Kraków, 1889),
102988 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „8. Na tem miejscu, przeznaczonem rozbiorom spraw politycznych, czujemy dziś obowiązek zapisać fakt z dziedziny sztuki religijnej...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102987 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 7. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Im poważniejsze roboty komisya wykonawcza uskutecznia w restauracyi kościoła N. P. Maryi, tem więcej jest jej obowiązkiem zawiadamiać Parafian i publiczność...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102986 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 6. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Prowadzone w dalszym ciągu roboty w myśl ostatniego sprawozdania, nie dały komisyi kierującej powodu do ponownego publicznego sprawozdania...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102985 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie)5. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Na ostatniem posiedzeniu wzmocnionego Komitetu parafialnego kościoła N. P. Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102984 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „4. W ostatnich dwóch tygodniach postępowały rozpoczęte roboty: tak skrobanie, zacieranie sklepienia, jak i obciąganie mających pozostać żeber...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102983 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „3. Stosownie do przyjętego zwyczaju, a nawet obowiązku, współparafianom naszym, współobywatelom, całemu krajowi zdajemy sprawę z przebiegu robót w prezbiteryum kościoła Panny Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102982 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „2. Komitet parafialny kościoła Panny Maryi zawiadomił parafian...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102981 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). W doniosłej sprawie restauracyi kościoła Panny Maryi w Krakowie. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1888),
102980 Kościół w Krakowcu.
10298 Brewiarzyk. Brewiarzyk Tercyarski dla użytku Braci i Sióstr III Zakonu Św. O. N. Franciszka z Asyżu wydany staraniem Zakonu Braci Mniejszych (00. Reformatów) Prowincyi Najśw. Maryi Panny Bolesnej w Galicyi. Wydanie drugie pomnożone i przerobione. Kraków, druk. Czasu, 1900,
102979 Kościół w Koziebrodach.
102978 Kościół Franciszkanów w Kownie.
102977 Kościół w Kotłowie.
102976 Kościół św. Wojciecha w Kościelcu pod Proszowicami.
102975 Kościół w Kościelcu koło Inowrocławia.
102974 Kościół w Koprzywnicy nad Wisłą.
102973 Kościół parafialny w Końskowoli.
102972 Kościółśw. Mikołaja w Końskich.
102971 Kościół w Koniuszy (na Koniuszej Górze).
102970 Kościół w Komorsku.
10297 Brewiarzyk. Brewiarzyk tercyarski, w którym oprócz reguły, jéj objaśnień i pacierzy zakonnych, za mieszczone jest nabożeństwo szczególniéj dla braci i sióstr Zakonu pokutującego św. Ojca Franciszka serafickiego pod zarządem 00. Kapucynów zostających, wydanie 3cie poprawne. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
102969 Kościół w Kole.
102968 Kościółw Kobylinie.
102967 Kościółi klasztor PP. Wizytek w Warszawie (1856).
102966 Kościół parafialny w Kietrzu.
102965 Kościół św. Wojciecha w Kielcach.