Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
80872 Jednota A. W. Wdowa, studjum psychologiczne. Śmierć. Spójnia węzła małżeńskiego. Tragedja rozłąki. Wdowa na wydaniu (okres abnegacyi i Hamletowski). Walka z przeszkodami do powtórnego Hymenu (zarzuty ludzkie: utrata panieństwa, była mężatką, dzieci). Konkurenci wdowy (od szatana, od Boga, Pierwiosnek, Drejfuski). Epilog (rady autora). Warszawa, nakł. autora, druk. F. Csernáka, 1900,
27497 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bohomolec Franciszek (1720—1784). Wdowa. Kom. w 3 a.
19200 Czasopisma. Grosz (Wdowi). Wdowi Grosz Wiosennik. Wiedeń. 1843.
71307 Grosz wdowi. Wdowi Grosz. Wiosennik. (Wyd. Władysław Zawadzki). Wiedeń, nakł. wydawcy, druk. Mechitarystów, 1843,
30912 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Pruszkowski Teofil. Wdowiec na wydaniu. Kom. w 3 a.
54366 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hamsan K. Wdowiec w kłopotach. Kom.
28079 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drzewiecki Karol (1805—1879). Wdowiec. Kom.
102602 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wdowiec. Powieść we 2ch tomach przez ... T. I–II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1856,
53356 Delacour Alfred Lartigue (1815—1883), Siraudin P. i Thiboust L. Wdówka. (Wdóweczka). Kom. w 1 a.
53740 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Eilleaux Karolina (pseud. Sor?), Mayr i Thiboust Lambert. Wdówka. Kom. w 1 a.
54352 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Halévy Ludwik (1834—1908). Wdówka. Kom. w 3 a.
28065 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drozdowski Jan (1759—1810). Wdzięczni poddani panu. (Wdzięczność dla pana, czyli Wiejskie wesele). Op. w 3 a.
28068 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drozdowski Jan (1759—1810). Wdzięczność dla pana,
55404 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Michel Marek Antoni Amadeusz (pseud. Paul Dandré?; 1812—1868). Wdzięczność i miłość. Kom. w 1 a.
53750 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Engel Jan Jakub (1741—1802). Wdzięczny syn. Kom.
93566 Kisielnicka Józefa ze Skórzewskich (ur. ok. 1865, zm. 1941) i Karwicka Jadwiga. We czworo przez Esteję i Włastę. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b.r. (1892),
28474 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawalewicz Marian (1852—1910). We czworo. Kom. w 1 a.
65524 Gawalewicz Marian (1852—1910). We czworo. Komedya w 1 akcie przez... Teatr Amatorski N° 54. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry Synów, b. r. (1898 czy 1899?),
26985 Doyle Arthur Conan (1859—1930). We dwoje. Duet z przygodnemi chórami spisał... Przekład z angielskiego. Dodatek powieściowy „Kuriera Lwowskiego”. Lwów, druk. Kossowskiego, 1900,
32433 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wolski Włodzimierz (1824—1882). We dworku. Utwór scen. w 1 a.
53523 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dreyer Max (1862—1946). We troje. Szt. w 3 a.
32828 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zielińska Michalina Grzymała (krypt. M...a; zm. 1914). We trzy tygodnie po ślubie. Obr.
34593 Fierich Edward prof. U. J. (1817—1896). Wechselordnung und Wechselprocess. B. m. b. r.,
27813 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Czajewski Wiktor (1857—1922). Wedle prawa. Dr. lud.
44397 Hensel Anton. Wege- und Wander-Karte von Masuren zum Wegweiser durch das Seengebiet von Masuren und seine Nachbarschaft.
77570 Jaekel. Wege-Gesetzgebung für Schlesien. Dargestellt von Dr. ... Breslau (Wrocław), Verlag von W. Clar, 1871,
44288 Hennig Heinrich. Wege-Ordnung für die Provinz Posen. Eine Sammlung sämtlicher im Grossherzogthum Posen bestehender Gesetze, Verordnungen, Reglements, Instruktionen, Regulative und Anweisungen, sowie der dazu ergangenen wichtigen Ministerial- und Regierungs-Erlasse und Gerichts-Entscheidungen betreffend die Anlage, Unterhaltung u. Nutzung der Land- u. Heerstrassen, öffentlichen Kommunikations-Wege, städtischen Strassen u. Chausseeen nebst Brücken und Fähren, den Gebrauch der Privat-Wege und Fussstege, die Strassenpolizei und die Kommunikations-Abgaben. Herausgegeben von ... Königl. Kreis-Sekretair in Schroda (Środa). Birnbaum (Międzychód), Druck und Verlag von Koppenhell, 1882,
104918 Berndt Johann Christian Gottlieb (1795—?). Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge, Von J. C. G. B. Breslau, 1827,
71717 Grünhagen Colmar (1828—1911). Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von... Breslau (Wrocław), Josef Max et Comp., Druck von Robert Nischkowsky, 1876,
34541 Fiedler Robert (1810—1877). Wegweiser für evangelische Kandidaten, welche die polnische Sprache behilflich Uebernahme utraquistischen Stellen erlernen wollen. Wartenberg Oberschl. (Syców), Verlag von Friedrich Heinze.