Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
49845 Kammerling Z. ראשיח יסורי ארוּנח Reszys jesodej emuna. Początki zasady nauki religii Mojżeszowej skreślił ..., Nauczyciel religii mojżeszowej w Rzeszowie. Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1890,
73520 Igel Lazarus Elias (1825—1892). מםתיםשונים (Mik'tabim šonim) seu variae interpretationes criticae et grammaticales de Biblia veteris testamenti et de Onkelosi, quibus accedunt alla scripta hebraica et chaldaica. Authore ... Theologiae Doctore, Leopoli, Typis M. F. Poremba, MDCCCL (1850),
96808 Kohn Abraham (1807—1848). לנער תנוך Elemente des ersten Religions unterrichtes für die israelitische Jugend von ... ehemaligem Prediger, Religionslehrer und prov. Direktor der deutsch-israelitischen Hauptschule zu Lemberg. Zweite vermehrte Auflage. Herausgegeben von Michael Wolf. Lemberg, gedruckt bei Michael F. Poremba, 1858,
37887 Frantz Adolf. Ӧsterreichs Gymnasien. Von ... Königl. Oberlehrer. Beilage zum Programm des Königlichen Gymnasiums zu Strehlen. Strehlen i. Schles. (Strzelin), Traugott Ehlers Buchdruckerei, 1898,
58574 Dubanowicz Sas Paweł dr. Γνῶϑι σεαυτὀν. Poznaj siebie. Kult umarłych ze stanowiska historyi, hygieny, religii i ustawodawstwa z wnioskami co do wskazanych reform obecnego systemu traktowania zwłok ludzkich, tudzież co do zmian obowiązujących w tej mierze obecnie ustaw i rozporządzeń administracyjnych skreślił... Zesz. I. Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. Instyt. Stauropig.], 1888,
64217 Gackiewicz Jewstafij Pawłowicz. Żyźń Dosifieja Obradowicza po jego awtobiografii i razbor jego soczinienij so strony jazyka i sodierżanija. Warszawa, w Tipografii Iwana Noskowskago, 1879,
26231 Dogiel Jan prof. Uniw. Kazańskiego (1830—1915 lub 1916?). Żyzń, wino i smiert'. 1887.
41449 Gorskij Siergiej. Żyzń i istoriczeskoje znaczenije kniazia Andrieja Michajłowicza Kurbskago. Soczinienije... Kazań, Izdanije knigoprodawca Iwana Dubrowina, w Gubiernskoj Tipografii, 1858,
93282 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Żyzn’ Iosifa Siemaszki Mitropolita Litowskago i Wilenskago i wozsojedinienije zapadnorusskich uniatow s prawosławnoju cerkowiju w 1839 g. S 3-mia portrietami wysokoprieoswiaszczennago Iosifa. Soczinienije... Tamże [Wilna, Tipografija I. Blumowicza], gławnyj skład izdanija u awtora, 1893,
91431 Katarzyna II z d. Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, cesarzowa rosyjska (1729—1796). Żyzn' i diejatielnost' impieratricy Jekatieriny II. Wilna, Tipografija Sw. Duchow. Bratstwa, 1898,
41785 Haggard Henry Rider (1856—1925). Żywy testament, przez H. Ridera Haggarda. Przełożyła z angielskiego, T. P. Dodatek do numeru 1254 „Kłosów”. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1889,
53072 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ciconi (Cigoni) Teobald (1824—1863). Żywy posąg. Dr. w 5 a. Tł. A. M.
52498 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Belly Jerzy. Żywy nieboszczyk. Krt. w 1 a.
54976 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Lebrun Piotr Antoni (1785—1873). Żywy nieboszczyk. Kom. w 2 a.
52526 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Benedix Roderyk Juliusz (1811—1873). Żywy nieboszczyk. Kom. w 1 a.
104079 Belly Jerzy. Żywy nieboszczyk, krotochwila w 1 akcie, przekład Adolfa Walewskiego. Bibl. teatrów amatorskich, nr. 36. Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richtera), druk. Gazety Nar., 1885,
104366 Benedix Roderich Julius (1811—1873). Żywy nieboszczyk, kom. w 1 a. na pisana przez... przerobił Józef Dobrowolski. Kraków, autor, druk. Kraju, 1872,
63784 Everlange M. ks. Żywoty świętych sług, spolszczył ks. Jerzy Kalinowski. Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1898,
107121 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział I. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VII). Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1876,
107120 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Pustelników w Polsce. Przez Ks. ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, VIII). Tamże [Poznań], w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spół. oraz K. Reyznera w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1865,
34402 Fiałek Walenty (1852—1932). Żywoty Świętych przez ks. Piotra Skargę. Chełmno, druk. W. Fiałka, (1886),
2774 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Żywoty Świętych Polskich. Na drugiéj karcie: Wspomnienie pierwsze o Świętej Kunegundzie. Gniezno i Leszno, Nakładem i drukiem Ernesta Günthera, 1849,
14607 Chociszewski Józef (1837—1914). Żywoty świętych Patronów Narodu Polskiego dla ludu i młodzieży zebrał i ułożył ... Poznań, nakł. J. Chociszew skiego, czcionkami A. Schmaedicke, 1874,
7387 Bitschnau O. ks. Żywoty Świętych Pańskich, podług najlepszych źródeł, wyjętych z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła świętego... z przedmową ks. bisk. Franciszka Józefa Rudigera. Mikołów, nakł. i druk. Kar. Miarki, b. r. (1880),
83293 Juszkiewicz Herkulan. Żywoty Świętych i Błogosławionych Trzech Zakonów ś. Franciszka, Braci Mniejszych, czerpane ze znakomitych w Kościele Pisarzy, jako też z Brewiarza i innych Autorów i porządkiem dni roku ułożone przez X... Tegoż Zakonu Regularnej Obserwancyi. Tom I—II. Wilno, druk. A. Dworca, 1845,
107117 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic: Tekli, Praksedy i Agaty. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. V). Tamże [Poznań], w komisie księgarni K. Reyznera oraz N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmädicke) w Grodzisku, 1865,
107118 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic przez Ks. ... Oddział II. Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1875,
107116 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,
107119 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Św. Pankracego i Pergentyna przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, Wydawnictwo Jimienia ks. Franciszka Bażyńskiego (Władysław Simon), druk. T. H. Daszkiewicza, 1876,
39672 Godescard Jan Franciszek ks. (1728—1800). Żywoty ŚŚ. Pańskich, Męczenników i Ojców Kościoła, ułożone podług celniejszych w tym rodzaju pisarzy, wydane za zezwoleniem i potwierdzeniem władzy duchownéj archidyecez. warsz., z wieloma drzeworytami w tekscie. (Tom I—IV). B. m. b. r. (Warszawa, druk. Glücksberga, 1836—1842),