Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
95560 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wołynskoj gubiernii na 1898 god. Izdanije Wołynskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Sostawlena pod riedakcijej Siekrietaria Komitieta W. N. Kozubskago. Żytomir, Wołynskaja Gubiernskaja Tipografija, 1898,
10028 Bratczikow A. B. Czasownia w Żytomiri w pamiat' czudiesnago izbawlenija gosudara impieratora (Aleksandra II) od złodiejskago pokuszenija wolyńskago Polaka Berezowskago. Żytomir, w Tipogr. Wolyńskago Gubernskago Uprawlenija, 1868,
25187 Diewiatisot. Diewiatisot -letije prawosławija na Wołyni, 992—1892 g., czast' I i II. Żytomir, tipolitogr. E. L. L'wa, 1892,
95559 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wołynskoj gubiernii na 1887 god. Izdanije Wołynskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Sostawlena pod riedakcijej Siekrietaria Komitieta, I. F. Mackiewicza. Żytomir, Tipografija Gubiernskago Prawlenija, 1886,
95593 Kniżka (Adriesnaja) Żytomira. Adriesnaja Kniżka Żytomira s priłożenijem tabieli domow goroda i jego priedmiestij, służaszczej objasnienijem gorodskago płana, izdannago Zapadno-russkim kniżnym magazinom. Żytomir, Gławnyj skład u izdatielej, w Zapadno-russkom kniżnom magazinie, Tipo-Litografija S. Brodowicza, 1880,
35698 Focht N. A. Kratkaja istorija 18-go piechotnogo Wołogodskogo połka (1803—1897 gg.). Żytomir, 1898,
85507 Kalendarz Zachodniej Rossyi. Kalendarz Zachodniej Rossyi na r. 1885 (Żytomierz),
85300 Kalendarz Rossyi. Kalendarz Rossyi (Zachodniej) (Żytomierz),
86388 Kalendarze. Kalendarz Rossyi. Kalendarz Rossyi (Zachodniej) (Żytomierz),
85695 Kalendarze. Kalendar'. Kalendar' na ... god (Żytomierz),
85731 Kalendarze. Kalendar' zapadno-russkij. Kalendar' zapadno-russkij (W. G. Ejsmonta) na 1880 god (Żytomierz),
61865 Eismont W. Kalendarz zachodnio-ruski na r. 1880. (Po rosyjsku, polsku i niemiecku). Żytomierz.
84568 Kalendarz. Kalendarz na rok 1861. Żytomierz, Zakład Litograficzno-Drukarski Józefa Chrząszcza & Comp., (1860),
84596 Kalendarz Berdyczowski. Kalendarz Berdyczowski Gospodarski ułożony podług starego stylu Na Rok pański MDCCCLXII. Który jest rokiem zwyczajnym, mającym dni 365... (Tytuł rosyjski:) Kalendar na 1862 god ot rożdiestwa Christowa god etot kak prostoj sodieržit w siebie 365 dniej... Żytomierz, wyd. księży Karmelitów klasztoru Berdyczowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1861,
75996 Jabłonowski Wacław. Gospodarstwo na połowę, czyli o potrzebie wyprobowania nowego rodzaju stosunków rolniczych pomiędzy posiadaczami ziemi a rolnikami przez Wacława Pruss Jabłonowskiego. Żytomierz, w komissyi J. Hussarowskiego, w Drukarni A. Kwiatkowskiego i Sp., 1861,
145 Abecadło. Abecadło na arkuszu. Żytomierz, u Konst. Budkiewicza, b. w. r.,
91499 Katechizm dla małych dziatek. Katechizm dla małych dziatek ułożony przez Towarzystwo przyjaciół nauk. Żytomierz, u Budkiewicza, druk. A. Kwiatkowskiego, 1860,
16920 Coste Jan Jakub Maria Cyprian Wiktor (1807—1873). Zarybianie (Sztuczne) sadzawek, stawów, jezior i małych rzek. Rzecz zebrana z rozmaitych ogłoszeń, wyprobowanych doświadczeń, szczególniej przez PP. Coste, Millet, Quatrefages, Detzem i Berthot. Biblioteka Domowa, Oddział Gospodarstwa Wiejskiego. Żytomierz, nakład Spółki Wydawn. Księgarsk., druk. A. Kwiatkowskiego i J. Chrząszcza, 1860,
99894 Konopacki Szymon (1790—1884). Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia. Ułożył... Tom I — Tom II. (Biblioteka domowa, oddział nauk historycznych). Żytomiérz, nakł. Spółki Wydawniczo-Księgarskiéj, Druk. i Litogr. p. f. Kwiatkowskiego, Chrząszcza i K., 1860,
61424 Ecclesiastes. Ecclesiastes Salomona, wierszem polskim tłumaczony, przez księdza Patrycego Mnińskiego, zakonu S-go Pawła, w r. 1761. Wydał z rękopismu i wstępem o stanie Literatury Polskiéj za Augustów Sasów powiększył Edward Marjan Galii 1859 r. Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego, 1860,
83967 Kaczkowski Zygmunt (1825—1896). Kobieta w Polsce, studyum historyczno-obyczajowe przez ... Tom I. Część lsza i 2ga. Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Spółki, 1862,
102489 Korzeniowski Józef (1797–1863). Stary Kawaler. Komedya w 4ch aktach, prozą przez ... Żytomierz, nakł. księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
77905 Jakubowski Leopold (1819—1873). Zasady gospodarstwa społecznego przez ... Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
50344 Kapliński Leon (1826—1873). Nad Wisłą. Powieść przez ****. Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
71389 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Elementarz większy ułożony przez A. Gr. Żytomiérz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
69990 Grabowski Michał (1804—1863). Opowiadania Kurennego. Powieść przez... Żytomiérz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Kom., 1860,
71401 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Trzy powieści... Żytomiérz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Kom., 1860,
107926 Kowalski Franciszek (1799-1862). Legendy herbowe przez ... Żytomierz, nakł. księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1862,
64651 Galli Edward Marian (1816—1893). Trojeść syryjska, Asclepias Syriaca. Roślina włókno dająca. O jéj uprawie u nas i użyciu w rękodzielniach. Napisał D-r E. M. G. Żytomierz, nakł. Księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
71388 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Elementarz mniejszy. Przez A. Gr. Żytomiérz, nakł. Księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,