Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1 a,
2 A. Uwagi nad poematem pułkownika Mikołaja Korwina Kamieńskiego p. t. Obrazowanie, wydrukowanym w Paryżu 1857 r. Paryż, druk. L. Martinet (b. r., po 1857),
3 A.,
4 A... Modlitwa Pańska. W Pieśniach. Z Dodatkiem Słow Zbawicielowych na Krzyżu i piosnki dla pobożney młodzieży, przy pierwszym Św. Wieczerzy używaniu. Brzeg, u Karola Szwarca, druk. K. F. A. Günthera w Wrocławiu, 1840,
5 A...,
6 A. A. Joann Groznyj i Stiefan Batorij. Istoriczeskij roman. Soczinienije... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1834
7 A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stronnictwa konserwatywnego przez... Lwów, nakład wyd. Dziennika Polskiego, druk. Kor. Pillera, 1871,
8 A. A.,
9 A. A. ksiądz. Odpowiedź księdza... na list księdza XX. Lwów, 1871.
10 A... Al.,
11 A. A. F.,
12 A bodaj was! A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. Poznań, A. Cybulski, (1899),
13 A. B. C,
14 A. B. C, magister nauk spółkowych, członek wielu towarzystw karcianych,
15 A. B. K. N. O towarzystwie filotechniczném w Charkowie, gł. mieście gubernii słobódsko-ukraińskiej, r. 1811 dnia 17 stycznia zebranem i dnia 10 marca tegoż roku od Naj. Imperatora JMci W. R. potwierdzoném, wiadomość w ross. jęz. drukiem w Charkowie ogłoszona, po polsku przez B.A.K.N. członka tegoż towarzystwa przełożona. S. Petersburg, Druk. Imperat., 1812,
16 A... B. X.,
17 A. C. La Pologne et l'Europe par C. A. Paris, E. Dentu, impr. L. Tinterlin, 1861,
18 A. C.,
19 A. C., b. Prezes Sądu krymin. gubern. Lubelskiej,
20 A. D. Sennik Egipski czyli wykład snów na przeszło 1700 wypadków. Rzeszów, Pellar, 1886,
21 A... D. W.,
22 A. Eliasz,
23 A. F. Rozmyślania polityczne: cz. I. Próba programu pod rządem rosyjskim. Kraków, nakł. autora, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1898,
24 A. F.,
25 A. G. S. ks. Nabożeństwo do św. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego . Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
26 A. H.,
27 A. I. d',
28 A. J.,
29 A... J.... W co wierzyć dzisiaj? Kilka rozpraw dotyczących zagadnień wieku. Prawo Historyi. O Naukach Filozoficznych O. Lakordera. Odb. z Warty. Poznań, czcionk. i w kom. W. Simona, 1880,
30 A. J. dr. Memoryał w sprawie reformy podatku zarobkowego uchwalony w dniu 8 września 1892 przez Stowarzyszenie rękodzielników „Gwiazda" w Tarnowie i wniesiony do Izby handlowo przemysłowej w Krakowie i Izby rękodzielniczej we Lwowie. Tarnów, nakł. Stow. „Gwiazda", druk. Józefa Pisza, 1892