Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111915 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Ruśka istorija w żytiepysiach ii najhołownijszych dijateliw Mykołaja Kostomarowa. Perełożyw Ołeksander Barwinśkyj. (Peredruk z Prawdy). Lwów, nakł. redakcyi Prawdy, Druk. towarystwa imeni Szewczenka, 1878 (t. I 1875, t. II 1876, t. III 1877). (W języku ukraińskim).
111914 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Russkaja istorija w żyznieopisanijach jeja glawniejszych diejatielej, t. I-II. (W języku rosyjskim).
111913 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Istoryczni Monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. I-XI. Tarnopol, Lwów, 1886-1896. (W języku ukraińskim).
111912 (Kraków). Komitet Przedwyborczy w Krakowie.
111911 (Kraków). Obwieszczenie. (Inc.: Dla ułatwienia mieszkańcom miasta Krakowa szczepienia dzieciom ospy, ustanowione zostały podobnie jak w latach zeszłych, cztery stacye..., z datą i podpisem: Magistrat Kraków dnia 20 Maja 1870). B. m. b. r. (Kraków, 1870)
111910 (Kraków). Zawiadomienie. (Inc.: W Sali Knotza przy ulicy S. Jana pod L. 460, otwartą zostaje z dniem 20 Czerwca r. b. czytelnia publiczna pism krajowych i zagranicznych..., z datą: Kraków d. 18 Maja 1848 r.). B. m. b. r. (Kraków, 1848)
111909 (Kraków). Przewodnik po Krakowie (1900)
111908 Kramsztyk Izaak (Kramstück) (1814 lub 1816-1889). Mowa dr ... w synagodze na Nalewkach dnia 9 marca 1861 podczas nabożeństwa żałobnego za poległe ofiary w dniu 27 lutego t. r. na ulicach miasta Warszawy. (Dat. 9 III 1861). Warszawa, 1861.
111907 Krasiński Zygmunt.
111906 Kraszewski Jan Aleksander, generał major wojsk koronnych (ok. 1730-1787).
111905 Kraszewski Jan, Dubeltowicz i S-ka. Fabryka żniwiarek i wyrobów stolarskich Kraszewski, Dubeltowicz i S-ka w Warszawie, Aleja-Jerozolimska, Nr. 89. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1880,
111904 Kraszewski Jan, Dubeltowicz i S-ka. Fabryka żniwiarek i wyrobów stolarskich Kraszewski, Dubeltowicz i S-ka w Warszawie, Aleja-Jerozolimska, Nr. 89. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1880,
111903 Kraszewski Jan, syn Józefa Ignacego Kraszewskiego (1841-1915).
111902 Kraszewski J.
111901 Kraszewski J., kapitan.
111900 Kraszewski G. J.
111899 Kraszewski Franciszek A., poeta.
111898 Kraszewski Franciszek, syn Józefa Ignacego Kraszewskiego (ur. 1843).
111897 Kraszewski F. Antoni.
111896 Kraszewski Bogusław Krzysztof.
111895 Kraszewski Bogusław, literat, kolekcjoner (ok. 1855-1916.
111894 Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870).
111893 Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870). Wiersz na dowod niewygasļéy (!) przyjaźni imieniem grona przyjacioł akademicznych ofiarowany Hippolitowi Potrykowskiemu kandydatowi praw przy jego odieżdzie (!) z Akademii Wrocławskiéy złożony przez F. Antoniego Kraszewskiego. Roku 1817 dnia 4. Sierpnia. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Körna, 1817,
111892 Kraszewski Antoni, z Korżówki.
111891 Kraszewski Antoni.
111890 Kraszewski A.
111889 Kraszewski, z Kruszyna.
111888 Kraszewski.
111887 Kraszewska Tekla.
111886 Kraszewska Otolia (1859-po 1938).