Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113946 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jak se pan Pavel ženil a jak se oženil. Povídka J. I. Kraszewského. S výslovným přivolením p. spisovatelovým přeložil J. T. (Josef Tumpach). (Zábavy Večerní, roč. VI, čislo 3. Zábav večernich dílo XLII). V Praze, tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a sp.), 1885,
113945 Kraszewski Józef Ignacy, Zalewski Kazimierz. Rodzina. Dramat w pięciu aktach. Przez J. I. Kraszewskiego i K. Zalewskiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1882). Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1882,
113944 Kraszewski Józef Ignacy, Wolfgang Ksawery. Druskieniki. Szkic literacko-lekarski przez J. I. Kraszewskiego i Ksawerego Wolfganga. I. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
113943 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powiest` iz składcziny Kraszewskago i Ioon-of-Dykalpa. Pieriewod s polskago G....cha Jaszmowskago. Moskwa, Tip. skoropieczatanija W. Kiriłowa, 1847,
113942 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powieść Składana. J. I. Kraszewski. John of Dycalp (Placyd Jankowski). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843 (na okładce: 1844),
113941 (Kraszewski Józef Ignacy).
113940 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o złożeniu zwłok Józefa Ignacego Kraszewskiego w krypcie zasłużonych na Skałce, inc.: † W Imie (!) Pańskie Amen. Ku wiecznej pamięci potomnym zapisuje się, jako w dniu 18 Kwietnia R. P. 1887 w poniedziałek po niedzieli przewodniej w grobie zasłużonych w Krakowie na Skałce u Ś. Michała, po uroczystym pogrzebie kosztem miasta Krakowa sprawionym, złożono zwłoki ś. p. Józefa Ignacego Kraszewskiego...). B. m. i r. (1887),
113939 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o organizacji uroczystości żałobnych, inc.: Zwłoki ś. p. J. I. Kraszewskiego złożone w dolnej krypcie kościoła ks. Pijarów, dnia 15. 16. i 17. Kwietnia b. r. od godziny 9. zrana do 6. wieczorem mogą być odwiedzane...). Kraków, druk. A. Koziańskiego, b. r. (1887),
113938 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym, inc.: 1812 1887 Za duszę ś. p. Józefa Ignacego Kraszewskiego zmarłego w Genewie 19 marca, odbędzie się w przyszłą sobotę 26 b. m. o 11tej godzinie rano w kościele Sego Jana Mikołaja na ulicy de Brabant, nabożeństwo żałobne, na które zapraszają Polacy w Brukseli, z datą: d. 21 marca 1887). Bruksela, druk. Merzbacha i Falka, b. r. (1887),
113937 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym, inc.: W poniedziałek, dnia 18 kwietnia 1887, w chwili uroczystego pogrzebu i złożenia zwłok śp. Józefa Ignacego Kraszewskiego, w grobie zasłużonych, na Skałce w Krakowie, odbędzie się jednocześnie w Poznaniu w kościele św. Marcina o godz. 10 solenne nabożeństwo żałobne, którem łącząc się duchowo w oddaniu ostatniej posługi dostojnemu zmarłemu zapraszają rodaków Wielkopolanie). Poznań, Druk. Dziennika Poznańskiego dawniej J. I. Kraszewskiego, b. r. (1887),
113936 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Zakład fotograficzny T. Andrzejewskiego obok hotelu krakowskiego wykonał nakładem swoim fotografie J. I. Kraszewskiego zdjęte po opuszczeniu więzienia w Magdeburgu i są do nabycie tak w zakładzie oraz w księgarniach pp. D. E. Friedleina i St. Krzyżanowskiego w formatach: wizytowym 40 ct. w gabinetowym 60 ct.). Kraków, druk. A. Koziańskiego, b. r. (ok. 1887),
113935 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki pamiątkowe srebrne, złocone i oksydowane z napisem: z Jubileuszu J. I. Kraszewskiego d. 5 Października 1879 r. nabyć można po cenie 1 Złr. 25 cent.). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113934 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki jubileuszowe srebrne, złocone i emaliowane z napisem: Pamiątka jubileuszu Kraszewskiego w Krakowie 1879 r. sztuka po 1 złr. Medaliki pamiątkowe ze szczerego srebra sztuka po 90 cent. nabyć można w rytowni F. Kwaśniewskiego ulica Grodzka Nr 63 I. piętro). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113933 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Wykonana w Warszawie, ozdobiona portretem pamiątka obchodu Jubileuszu 50-letniej literackiej pracy J. I. Kraszewskiego sprzedaje się po 10 cent. we wszystkich księgarniach i składach papieru). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113932 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Tylko w Niedzielę i Poniedziałek od godz. 10 do 3 popołudniu wystawa darów J. I. Kraszewskiego w Sukiennicach na dochód pomnika dla nieśmiertelnej pamięci Adama Mickiewicza...). (Kraków), druk. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113931 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Medale srebrne z portretem J. I. Kraszewskiego sztuka po 80 cent. Pierścionki pamiątkowe po 1 złr., emaliowane po 1 złr. 20 ct. nabyć można w zakładzie rytowniczym F. Kwaśniewskiego przy ulicy Grodzkiej pod L. 63, I piętro). Kraków, druk. Korneckiego, b. r. (1879),
113930 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Kraszewski przyjeżdża dziś o 3 popołud.). (Kraków), druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113929 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Kapelusze jubileuszowe najnowszego fasonu poleca po cenach najumiarkowańszych skład i fabryka wszelkiego rodzaju kapeluszy i czapek pod firmą L. Hochstim przy ul. Florjańskiej, naprzeciw hotelu Drezdeńskiego). (Kraków), druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113928 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Ostatni dzień od godz. 11 do 5 popołudniu wystawa darów J. I. Kraszewskiego w Sukiennicach na dochód pomnika dla nieśmiertelnej pamięci Adama Mickiewicza...). (Kraków), druk. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113927 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: W domu Nr. 74 na Kleparzu ul. św. Filipa są do wynajęcia 4 pokoje podczas Jubileusza (!) Kraszewskiego). Kraków, druk. Fischera i Weindlinga, b. r. (1879),
113926 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Uprasza się Szan. Delegatów, aby dary złożyli w Sukiennicach w Piątek dnia 3 Października 1879 r. o godzinie 8 z rana; poczem będą mogli je odebrać po odbytem nabożeństwie w Kościele N. Panny Maryi...). Kraków, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113925 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Biuro Komitetu kwaterunkowego na czas jubileuszu J. I. Kraszewskiego znajduje się przy głównem wyjściu z dworca kolei żelaznej). Kraków, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113924 (Kraszewski Józef Ignacy). Zaproszenie do przedpłaty na dzieło pamiątkowe illustrowane Jubileusz J. I. Kraszewskiego roku 1879. Część dochodu przeznaczona stosownie do życzenia Jubilata na pomnik Mickiewicza. (Inc.: Dzieło to wyjdzie na początku roku 1880 pod Redakcyą A. H. Kirkora, T. J. Roli, X. Jana Siemińskiego, Alfreda Szczepańskiego, a z udziałem kilku zacnych pisarzy i obejmować będzie...). Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieła Pamiątkowego, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113923 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zaproszenie, inc.: W Sobotę 4 Października 1879 r. o godzinie 12 w południe Senat akademicki doręczy uroczyście Dyplom honorowy Doktora filozofii Jubilatowi J. I. Kraszewskiemu w Sali Biblioteki Jagiellońskiej, na którą to uroczystość Senat akademicki Wielmożnego Pana zaprasza, z datą: W Krakowie dnia 3 Października 1879). B. m. i r. (Kraków, 1879),
113922 (Kraszewski Józef Ignacy). Wydanie zbiorowe powieści J. I. Kraszewskiego w czterdziestolecie pracy pisarskiej autora. Prospekt. (Inc.: Pisarze znakomici żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów...),
113921 (Kraszewski Józef Ignacy). Wiersz ku uczczeniu pamięci J. I. Kraszewskiego, przez ***. Wadowice, nakł. Towarzystwa gimnastycz. Sokół, druk. Fr. Foltina, 1898,
113920 (Kraszewski Józef Ignacy). Wieczór na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dnia 16. maja obywatele miasta Lwowa uczcili bytność znakomitego gościa w murach grodu naszego wieczerza (!) wydaną w salach strzeleckich...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867). B. m. i r. (Lwów, 1867),
113919 (Kraszewski Józef Ignacy). Slovanský večer Slavie na oslavu 50. Jubilea J. J. (!) Kraszewského dne 11. prosince 1878 v sálech Ostrova Žofínského. ve prospěch knihovny. (Program uroczystości). V Praze, Knihtiskárnia: J. Otto, nákladem vlastním, b. r. (1878),
113918 (Kraszewski Józef Ignacy). Uczta na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dzień 14. Maja 1867 pozostanie lwowskim literatom i artystom na zawsze pamiętnym. W dniu tym zgromadzili się oni w celu uczczenia znakomitego gościa, bawiącego obecnie w naszym mieście...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867). B. m. i r. (Lwów, 1867),
113917 (Kraszewski Józef Ignacy). Nowy słownik polsko-rossyysko-francuzki. Podług naylepszych dykcyonarzów, ułożony przez J. Kraszewskiego. (Prospekt). B. m. i r. (Wilno, 1832),