Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
12 A bodaj was! A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. Poznań, A. Cybulski, (1899),
105 A-B-C. A-B-C moje, w obrazkach i wierszykach. Petersburg, K. Grendyszyński, b. r.,
106 A-B-C. A-B-C w 24 kolorowanych obrazkach królów polskich i sławnych ludzi. (Nowe wydanie tytułowe). Kraków, nakł. i własność J. M. Himmelblaua, 1878,
107 A-B-C. A-B-C obrazkowe, łatwy elementarz. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1893,
108 A-B-C. A-B-C poglądowe. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, litogr. A. Pruszyńskiego, 1889,
109 A-B-C. A-B-C rozciągane. Warszawa, J. Müller. 1875,
954 A-Inaja N. G.,
3492 A-Ski. (Kilka słów) (1892),
1 a,
2 A. Uwagi nad poematem pułkownika Mikołaja Korwina Kamieńskiego p. t. Obrazowanie, wydrukowanym w Paryżu 1857 r. Paryż, druk. L. Martinet (b. r., po 1857),
6 A. A. Joann Groznyj i Stiefan Batorij. Istoriczeskij roman. Soczinienije... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1834
7 A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stronnictwa konserwatywnego przez... Lwów, nakład wyd. Dziennika Polskiego, druk. Kor. Pillera, 1871,
11 A. A. F.,
9 A. A. ksiądz. Odpowiedź księdza... na list księdza XX. Lwów, 1871.
8 A. A.,
13 A. B. C,
14 A. B. C, magister nauk spółkowych, członek wielu towarzystw karcianych,
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
88 A. B. C. A. B. C. und Bilderbuch für gute Kinder, polnisch, deutsch und französisch mit illum. Kupferstichen. Leinberg, Wild, 1811,
89 A. B. C. A. B. C. Buch neues deutsch polnisches mit 26 Kupferstichen. Breslau, Korn, 1821 (nowe wydanie),
90 A. B. C. A. B. C. Büchlein. Warszawa, nakł. i druk. A. Liefelda,
91 A. B. C. A. B. C. Chłopcy i dziewczęta, prześliczny abecadlnik z kolorowanemi rycinami i wierszykami. Warszawa, Centnerszwer,
92 A. B. C. A. B. C. dla dobrych dzieci, abecadło w rozmaitych kolorach (z malowanemi literami). Kraków, nakł. i druk. Friedleina, 1837,
93 A. B. C. A. B. C. dla grzecznych dzieci, ozdobione kilkunastu drzeworytami. Poznań, Rayzner, 1858,
96 A. B. C. A. B. C. w futeraliku. Lwów, 1823,
98 A. B. C. A. B. C. gwiazdkowe (1900),
110 A. B. C. tęczowe (1897),
15 A. B. K. N. O towarzystwie filotechniczném w Charkowie, gł. mieście gubernii słobódsko-ukraińskiej, r. 1811 dnia 17 stycznia zebranem i dnia 10 marca tegoż roku od Naj. Imperatora JMci W. R. potwierdzoném, wiadomość w ross. jęz. drukiem w Charkowie ogłoszona, po polsku przez B.A.K.N. członka tegoż towarzystwa przełożona. S. Petersburg, Druk. Imperat., 1812,
17 A. C. La Pologne et l'Europe par C. A. Paris, E. Dentu, impr. L. Tinterlin, 1861,
18 A. C.,