Nazwisko i imię:
ŻYNIEW Mateusz (Zyniew), starosta berżnicki
Tom zbioru ogólnego:
36/1
Tom serii:
III 25