Nazwisko i imię:
Żeleński Stanisław (Zelenius, Żeliński), syn Bartłomieja, starościc stężycki
Tom zbioru ogólnego:
35
Tom serii:
III 24