Nazwisko i imię:
Zawada Piotr
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23