Nazwisko i imię:
Wyrysowanie Zalów
Tom zbioru ogólnego:
33
Tom serii:
III 22