Nazwisko i imię:
Bogosłowija
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1