Nazwisko i imię:
BOËTHIUS Anicius Manlius Torquatus Severinus (Boecyusz)
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1