Nazwisko i imię:
(Prejicz Franciszek)
Tom zbioru ogólnego:
26
Tom serii:
III 15