Nazwisko i imię:
Nabywaniu (O)
Tom zbioru ogólnego:
23
Tom serii:
III 12