Nazwisko i imię:
BAGIEŃSKI Franciszek Salezy (Bagieński Franc. Salezy)
Tom zbioru ogólnego:
36/2
Tom serii:
III 25/2