Nazwisko i imię:
A. F. G. G.
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1