Nazwisko i imię:
ABRAHAM a S. Clara
Tom zbioru ogólnego:
Dopeł 1
Tom serii:
III Uzup 1