Nazwisko i imię:
(Belińska Wojew. Chełmiń.)
Tom zbioru ogólnego:
14
Tom serii:
III 03