Nazwisko i imię:
(Charzewic Marcin)
Tom zbioru ogólnego:
14
Tom serii:
III 03