Nazwisko i imię:
(Lanckoroński Stanisław Wojew. Ruski)
Tom zbioru ogólnego:
21
Tom serii:
III 10