Nazwisko i imię:
Kliucz razumenija
Tom zbioru ogólnego:
19
Tom serii:
III 08