Nazwisko i imię:
ZYZANI Laurenty (Ławrientij, Wawrzyniec; Zizani, Zizanij, Zizanij-Tustanowskij, Zyzani-Tustanowski), syn Wasyla Kąkola, brat Stefana)
Tom zbioru ogólnego:
36/1
Tom serii:
III 25