Nazwisko i imię:
Żeliński Stanisław, starościc stężycki
Tom zbioru ogólnego:
35
Tom serii:
III 24