Nazwisko i imię:
ŻEGOCKI Krzysztof Jan, starosta babimojski, wojew. inowrocławski, potem biskup chełmski
Tom zbioru ogólnego:
35
Tom serii:
III 24