Nazwisko i imię:
Żegocki Franc., student poetyki
Tom zbioru ogólnego:
35
Tom serii:
III 24