Nazwisko i imię:
ZDOŁBICKI C. Wawrzyniec (Zdolbicki) z Osmolic
Tom zbioru ogólnego:
35
Tom serii:
III 24