Nazwisko i imię:
Zawadzki, instygator bezpieczeństwa publ.
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23