Nazwisko i imię:
Zamoyski Marcin Leopold, syn Marcina, starosta bolimowski
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23