Nazwisko i imię:
(Zamoyski Klemens Tomasz), ordynat, starosta płoskirowski,
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23