Nazwisko i imię:
ZAMOYSKI Jerzy, syn Krzysztofa, biskup chełmski
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23