Nazwisko i imię:
ZAMOYSKI Aleksander. syn Jana, kasztelanic chełmski
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23