Nazwisko i imię:
Zamoyska Marianna Teresa, zamężna Dzieduszycka
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23