Nazwisko i imię:
Zamoyska Ludwika (Ludwina), zamężna Wielhorska
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23