Nazwisko i imię:
(Zamoyska Katarzyna), zamężna Mniszchowa
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23