Nazwisko i imię:
(Zamoyska Katarzyna z Ostrogskich), synowa kancl. Jana
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23