Nazwisko i imię:
Zamoyska Joanna Barbara, zamężna Koniecpolska
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23