Nazwisko i imię:
Zamoyska Anna Franciszka z Gnińskich, podskarbina wielka koronna
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23