Nazwisko i imię:
Zamość Salomon, rabin, syn Mojżesza
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23