Nazwisko i imię:
ZALESKI Michał (VII), h. Lubicz, syn Andrzeja, sta szwentowski, szamb. król., deputat na Trybun. Lit. i adwokat wil.
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23