Nazwisko i imię:
ZACIUS Szymon (Żak?) z Proszowic, (Prossovianus, Proszowita), minister zboru kalw.
Tom zbioru ogólnego:
34
Tom serii:
III 23