Nazwisko i imię:
Xiąski Mikołaj (Xięski), cześnik krak.
Tom zbioru ogólnego:
33
Tom serii:
III 22