Nazwisko i imię:
WEISS Szymon, diakon ewang. z Leszna
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21