Nazwisko i imię:
Weiherowa Katarzyna z Bnina, kasztelanowa gdańska
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21