Nazwisko i imię:
Weiher Melchior (Weicher), syn Ernesta, starosta wałecki
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21