Nazwisko i imię:
Weiher Ludwik (IV), syn Ernesta, podkom. chełmski
Tom zbioru ogólnego:
32
Tom serii:
III 21